Wednesday, November 25, 2009

Klipp & klistra PDF i MacOSX

Något som är sann fröjd i Mac OS X är pdf-hanteringen. Det är enkelt att spara något som en pdf-fil, och förhandsgranskningen av pdf-filer går snabbare att öppna än vad Adobe Reader någonsin kommer att komma i närheten av. En av de mer okända nyheterna i nya Snow Leopard är att det är barnsligt enkelt att dela upp en pdf-fil och skapa ett nytt pdf-dokument med vissa utvalda sidor (iLove.nu: Så delar du enkelt upp en PDF).
1. Öppna pdf-filen i 'Förhandsvisning' genom att dubbelklicka på filen. I högerkolumnen syns nu små miniatyrer för de sidor som ingår i pdf-filen
2. Markera den eller de sidor som ska bli en ny pdf-fil och dra sedan och släpp de markerade sidorna på 'Skrivbordet' eller ett 'Finder'-fönster. Nu skapas ett nytt pdf-dokument som innehåller de markerade sidorna


Det är otroligt smidigt att sammanfoga sidor ur flera pdf-dokument, utan någon särskild programvara. Allt som behövs är Mac OS X 'Förhandsvisning' och ett par pdf-dokument (iLove.nu: Sammanfoga pdf-dokument med OS X Förhandsvisning).
1. Öppna de pdf-dokument som ska kombineras i 'Förhandsvisning' och placera fönstren bredvid varandra för översikt. Välj visningsläget 'Miniatyrer' längst ner till höger i 'Förhandsvisning'.
2. Markera de sidor i pdf-dokumentet som ska flyttas och sammanfogas med det andra dokumentet och dra och släpp dem sedan i minatyrerna i måldokumentets högerkolumn. När man håller muspekaren över miniatyrerna i måldokumentet syns det välkända plustecknet och en markering var sidorna kommer att infogas. Spara måldokumentet.

No comments:

Post a Comment